در صورت تمایل جهت ارسال هر گونه خبر، پیشنهاد و یا انتقاد به پایگاه خبری تحلیلی یار زاگرس از طریق شماره تلفن۰۹۱۲۰۳۶۳۷۸۱ حاصل فرمایید.