پایگاه خبری تحلیلی یار زاگرس متشکل از تعدادی دانشجویان و جوانان هم استانی می باشد که سعی دارند بتوانند با اطلاع رسانی ؛ بیان پتانسیل ها و مشکلات و کمبود ها برای رفع و پویا شدن آنها تلاش کند . رسالت این پایگاه خبری سرعت؛ دقت و صحت بوده و می کوشد مسولیت اجتماعی که باید خبرنگاران نسبت به جامعه خودشان داشته باشند را ایفا کند.

امیدواریم به کمک مخاطبان خوب سایت بتوانیم این مهم را تحقق بخشیم و در این راه از تمامی مخاطبان خود نیز یاری می طلبیم تا با نظرها و پیشنهاد های خود ما را راهنما و مدد رسان باشند.